Nhiều người tải nhầm ứng dụng Bluezone

Một ứng dụng có tên gần giống Bluezone lọt top tải nhiều tại Việt Nam nhưng không phải là ứng dụng truy vết Covid-19. Trên kho ứng dụng của Apple, ứng dụng có tên “Bluzone” đang được tải về nhiều thứ ba tại Việt Nam, sau 2 bậc so với ứng dụng truy vết Bluezone. Kho ứng dụng cho Android cũng ghi nhận tình trạng tương tự.

© 2021 An Nguyên Media | WordPress Theme : ScrollMe
Call Now ButtonGọi 0941528528