PHÁT ĐỘNG GIẢI THƯỞNG NHÂN TÀI ĐẤT VIỆT NĂM 2020

Trải qua hành trình 15 năm không ngừng mở rộng về quy mô và phát triển
về chất lượng, đến nay Nhân tài Đất Việt đã phát hiện hàng trăm công trình khoa
học và sản phẩm công nghệ thông tin được ứng dụng vào thực tế đời sống, phát
triển kinh tế – xã hội. Mới đây, giải thưởng Nhân tài Đất Việt lần thứ 16 đã chính
thức được phát động tại Hà Nội

Giải thưởng về công nghệ “Nhân tài Đất Việt 2020” với chủ đề “Sức mạnh chuyển
đổi Số” đã chính thức được phát động vào ngày 22/7 tại Hà Nội. Với chủ đề này ban tổ
chức kỳ vọng sẽ phát hiện và tôn vinh những nhân tài sẽ cống hiến trí tuệ và nhiệt huyết của
mình cho quá trình xây dựng một Quốc gia Số, phát triển một nền kinh tế Số theo chương trình
Chuyển đối số quốc gia của Chính phủ. Chủ đề bắt nhịp với xu hướng số hóa ngày càng
mạnh mẽ và mong muốn thu hút được nhiều sản phẩm, các giải pháp CNTT giúp sức vào
quá trình Chuyển đổi số quốc gia của Chính phủ. Trải qua hành trình 15 năm không
ngừng mở rộng về qui mô và phát triển về chất lượng, đến nay Nhân tài Đất Việt đã phát
hiện hàng trăm công trình khoa học và sản phẩm công nghệ thông tin được ứng dụng vào
thực tế đời sống, phát triển kinh tế – xã hội. Trong đó có nhiều sản phẩm đã tiếp tục bứt
phá, vươn ra thị trường khu vực và thế giới, giành được những Giải thưởng quốc tế danh
giá và thu hút được vốn đầu tư để tiếp tục phát triển.

© 2021 An Nguyên Media | WordPress Theme : ScrollMe
Call Now ButtonGọi 0941528528