Đài Truyền hình Việt Nam

Đài Truyền hình Việt Nam là đài truyền hình quốc gia của Việt Nam, đài truyền hình này là một đơn vị trực thuộc Chính phủ Việt Nam. Được thành lập từ năm 1970, hiện tại đài truyền hình này đang phát sóng trên 11 kênh VTV1, VTV2, VTV3, VTV4, VTV5, VTV5 Tây Nam Bộ, VTV5 Tây Nguyên, VTV6, VTV7, VTV8, VTV9

© 2021 An Nguyên Media | WordPress Theme : ScrollMe
Call Now ButtonGọi 0941528528